หมวดหมู่: ผลงานการติดตั้ง Happy Warehouse

โกดังสำเร็จรูป ของเรา สร้างเสร็จเร็วจริง ฟรี! ค่าออกแบบ ค่าประเมินราคา รู้ราคาก่อนสร้าง งบไม่บานปลาย

โกดังสำเร็จรูปโครงสร้างสีเหลืองนี้ ไม่รวมฐานราก เราใช้เ […]

โรงงานสำเร็จรูป HW-HC ขนาด 15X30X8 เมตร

โรงงานสำเร็จรูป HW-HC ขนาด 15X30X8 เมตร

โกดังสำเร็จรูปขนาด กว้าง 15 เมตร ลึก 30 เมตร สูง 8 เมตร […]

โกดังสำเร็จรูป จ.อยุธยา ขนาด 18×30×6.9 เมตร ราคา 1.9 ล้าน แค่ 25 วันเสร็จ(ไม่รวมฐานราก)

โกดังสำเร็จรูป คลังสินค้าสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป ที่ส […]

MK-2,11 และ MK-3,4 ราคา 1.4 ล้านบาท

ใช้การผสมกันระหว่างบ้านสำเร็จรูปของ Happy House รุ่น MK […]

บ้านสำเร็จรูปชั้นเดียว มีบันไดวนขึ้นหลังคา เป็นดาดฟ้าได้ ขนาด 12.6×3.6 เมตร

ภาพเต็มของบ้าน หลังนี้ใช้เวลาสร้างแค่ 15 วัน เพราะว่าเร […]

โบรชัวร์ Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป

โบรชัวร์ Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป

การติดตั้ง Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 8 เมตร Hot Roll โรงงานสำเร็จรูประยะเวลา 30 วัน

การติดตั้ง Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 8 เมตร

Hot Roll โรงงานสำเร็จรูประยะเวลา 30 วัน

การติดตั้ง Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 8 เมตร

การติดตั้ง Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 8 เมตร

การติดตั้ง Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 4 เมตร

การติดตั้ง Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 4 เมตร

การติดตั้ง Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป ราคา 3.5 ล้าน

การติดตั้ง Happy Warehouse โกดังสำเร็จรูป ราคา 3.5 ล้าน