สถ.ยกร่างกฎหมายคุมงานก่อสร้าง-ล้อมคอกผู้รับจ้างทิ้งงาน

สถ.ยกร่างควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ ล้อมคอกผู้รับจ้างทิ้งงานก่อสร้างของ อปท. หลังทำความเสียหายแก่งบฯรัฐ พร้อมสั่งเข้ม จนท.และกรรมการตรวจรับพัสดุให้เข้มงวดตามกฎ-ระเบียบทางราชการเคร่งครัด วันที่ 27 ก.ย.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ได้รับการรายงานจากผู้ตรวจราชการกรมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีการจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และปรากฏว่ามีการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยผู้รับจ้างมีการทิ้งงาน

Read more