Happy Warehouse เสาแบบ HotRoll โครงหลังแบบ Cold Form Truss ไวด์แฟรงค์รีดร้อน และ เหล็กกาวาไนช์ หรือเหล็กรีดเย็นเหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-12 เมตร เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและผสมผสานโดยใช้โครงหลังคาแบบ Cold Form Truss เป็นรูปแบบอาคารที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้งานเหมือนกับ HW-H แต่สามารถทำชั้นสองและติดตั้งเครนได้

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

Scroll to Top