โกดังสำเร็จรูป HW-CT

Happy Warehouse เสาแบบ Cold Form Truss โครงหลังคาแบบ Cold Form Truss

เหล็กกาวาไนซื หรือเหล็กรีดเย็นเหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-8 เมตร
เพื่อความแข็งแรงของโครงเสาถัก อาคารแบบประหยัดแต่มีข้อจำกัดคือ
ทำชั้นลอยและติดตั้งเครนไม่ได้ อาคารสูงไม่เกิน 6 เมตร

Happy Warehouse เสาแบบ Cold Form Truss โครงหลังคาแบบ Cold Form Truss  เหล็กกาวาไนซื หรือเหล็กรีดเย็นเหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-8 เมตร เพื่อความแข็งแรงของโครงเสาถัก อาคารแบบประหยัดแต่มีข้อจำกัดคือ ทำชั้นลอยและติดตั้งเครนไม่ได้ อาคารสูงไม่เกิน 6 เมตร

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก