รูปโครงหลังคาของบ้าน MK กรณีทรงจั่วไม่ติดฝ้า จะเห็นโครงหลังคาแบบนี้

แสดงความเห็นด้วยเฟซบุ๊ก